Algemene voorwaarden

Wanneer een bezoeker een bestelling op de website van Boutique Wineries bevestigt (door te klikken op de knop “mijn bestelling bevestigen”), aanvaardt hij of zij van rechtswege de volledige, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

De onderhavige overeenkomst valt onder het Nederlandse recht.

INVOEREN VAN DE BESTELLING
De door de koper opgegeven informatie tijdens het invoeren van de bestelling zijn voor hem bindend: in geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. De bestellingen worden pas definitief wanneer deze bevestigd zijn door de betaling van de prijs door de koper.

Al onze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en kunnen geen aanleiding geven tot een verkoopverplichting. Boutique Wineries behoudt zich dus het recht voor om bestellingen te weigeren.

BESTELLING VAN WIJNEN
De prijzen van de wijnen worden uitgedrukt inclusief BTW en inclusief verzendkosten. Zodra uw betaling geautoriseerd is, sturen wij u de bestelde goederen.

LEVERING EN ONTVANGST
De wijnen worden geleverd in kartonnen dozen, in één keer leverbaar op hetzelfde adres. Boutique Wineries verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren (binnen 48 uur). Eventuele vertragingen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. De goederen reizen altijd op risico en verantwoording van de leverancier. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 48 uur om eventueel voorbehoud aan te tekenen bij de transporteur ingeval van ontbrekende goederen of beschadigingen.

LEVERING EN ONTVANGST
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met het winkelen in onze webshop, de service en onze producten. Om deze reden sturen we u een review verzoek waarin u deze ervaringen met ons en andere klanten kunt delen. Dit is niet verplicht. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op de afrekenpagina stemt u in om van ons reviewverzoeken te ontvangen.

MOGELIJKHEID TOT INTREKKING
Ter toepassing van het Wetboek op de Consumptie, beschikt de koper over een termijn van 7 volle dagen vanaf de levering van zijn bestelling om deze terug te zenden naar de verkoper om ze te ruilen of vergoed te krijgen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten.

PRIJS
De prijs wordt uitgedrukt in Euro’s. De aangegeven prijs op de bestelbevestiging/factuur is inclusief de transportkosten. De prijs die aangegeven wordt in de orderbevestiging door Boutique Wineries is de definitieve prijs, uitgedrukt inclusief alle belastingen en inclusief 21% BTW. Deze prijs geldt voor de producten inclusief de verpakkings- en de transportkosten.

BETALING
De betaling van de producten kan uitgevoerd worden met verschillende betaalwijzen uitgevoerd door Mollie. Er wordt door Boutique Wineries een rekening opgesteld en naar het factureringsadres van de klant verzonden. De wijnen blijven in eigendom van Boutique Wineries tot aan de volledige betaling van de rekeningen.

GESCHILLEN
Klachten of betwistingen worden altijd aandachtig onderzocht. Er wordt altijd uitgegaan van goede trouw bij degene die de moeite neemt om zijn situatie uiteen te zetten. In geval van geschillen, wordt de klant verzocht om zich bij voorkeur te wenden tot de onderneming voor een minnelijke schikking.

WETTELIJKE INFORMATIE
Minderjarigen: krachtens de verordening nr. 59-107 van 7 januari 1959 en de wet nr. 74-631 van 5 juli 1974, is de verkoop van alcohol verboden aan minderjarigen tot 18 jaar. Iedere persoon die wijn bestelt bij Boutique Wineries verklaart derhalve minstens 18 jaar te zijn op de datum van bestelling.

Alcoholmisbruik: Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Drink daarom met mate. Informatica en bescherming van de persoonsgegevens: krachtens de wet 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over een recht tot inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens kunt U zich wenden tot Boutique Wineries Amsterdam. Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor Boutique Wineries. Boutique Wineries verkoopt of verhuurt de e-mail adressen en de persoonsgegevens van zijn klanten niet aan derden.